Ο ΕΟΠΠΕΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ «ΠΛΟΗΓΟΣ» ploigos.eoppep.gr

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι υπεύθυνος για ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, που έχουν ως στόχο τη δημιουργία και διατήρηση ενός ενιαίου πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, της πιστοποίησης προσόντων και της δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην Ελλάδα, σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, την αγορά εργασίας και τις ανάγκες των πολιτών.

Ένα από τα σημαντικά έργα του ΕΟΠΠΕΠ είναι η δημιουργία και η συνεχής επικαιροποίηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ».

alt

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ κύριος Σταύρος Καραγκούνης μας μίλησε για τις δυνατότητες που προσφέρει ο ΠΛΟΗΓΟΣ σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για το έργο του «Πλοηγού»;

Ο «Πλοηγός» http://ploigos.eoppep.gr δημιουργήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ με σκοπό την παροχή πληροφόρησης σε όλους τους Έλληνες πολίτες για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται στη χώρα μας σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο εκπαιδευτικής πληροφόρησης και υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών και των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα, αλλά και των μαθητών και νέων που βρίσκονται στη φάση των εκπαιδευτικών επιλογών.

Τι είδους πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στον «ΠΛΟΗΓΟ»;

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση επικαιροποίησης του «Πλοηγού». Η Βάση περιλαμβάνει γύρω στις 13.000 εκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρέχονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας μας (γενική, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, αρχική ή συνεχιζόμενη κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων κλπ.) και οι οποίες αφορούν σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης (πλήρους ή μερικής φοίτησης, εξ’ αποστάσεως, δια ζώσης κλπ). Ενδεικτικά ο «Πλοηγός» μετά την πλήρη ανανέωσή του περιέχει:

 • Νηπιαγωγεία και Δημοτικά όλων των τύπων (κλασικά, ολοήμερα, διαπολιτισμικά, μειονοτικά κλπ)
 • Γυμνάσια όλων των τύπων (ημερήσια, εσπερινά, διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά κλπ)
 • Λύκεια όλων των τύπων (γενικά, επαγγελματικά, ημερήσια, εσπερινά, ειδικής αγωγής κλπ)
 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
 • Ανώτερες Σχολές (π.χ. Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Τουριστικές Σχολές, Σχολές Δραματικής Τέχνης κλπ)
 • Πανεπιστήμια (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα)
 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Στρατιωτικές Σχολές

Σε ποιους απευθύνεται ο «ΠΛΟΗΓΟΣ»;

Ο «Πλοηγός» απευθύνεται σε μια ποικιλία τελικών χρηστών με διαφορετικές ανάγκες που όλοι τους, όμως, ενδιαφέρονται να λάβουν έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση για δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάποια φάση της ζωής τους, όπως λόγου χάρη:

 • σπουδαστές δευτεροβάθμιας γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης που αναζητούν πληροφορίες για σπουδές ανώτερης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)
 • φοιτητές ή απόφοιτους που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για σπουδές επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ
 • γονείς που ενδιαφέρονται για σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την εγγραφή του παιδιού τους
 • εκπαιδευτικούς και συμβούλους σταδιοδρομίας που βοηθούν τους νέους ή τους ενήλικες στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων και στην αναζήτηση πληροφόρησης για κατευθύνσεις σπουδών και συναφή επαγγέλματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του «Πλοηγού»;

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του «Πλοηγού» είναι:

 • Η αναζήτηση ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό
 • Η εύρεση πληροφοριών για σπουδές και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων και τύπων με βάση τα ατομικά κριτήρια αναζήτησης
 • Η δυνατότητα σύγκρισης των εκπαιδευτικών ευκαιριών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη με σκοπό την επιλογή της «καλύτερης» για τον καθένα
 • Η συνεχής επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων με τη συμμετοχή των φορέων παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών
 • Ο «Πλοηγός» προωθεί την εκπαιδευτική κινητικότητα των πολιτών στην Ευρώπη
 • Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού υποστηρίζοντας τους στην παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης – συμβουλών στους νέους για τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων

Ποιες είναι, κατά την άποψή σας, οι ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση κι ανάπτυξη του «ΠΛΟΗΓΟΥ»;

Η έγκυρη πληροφόρηση για τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και προσόντα αποτελεί προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και Προσόντων «Learning Opportunities and Qualifications in Europe», επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις δυνατότητες που έχουν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. ώστε να αναβαθμίσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα τους. Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει την ευθύνη να τροφοδοτεί την ανωτέρω Ευρωπαϊκή Πύλη με εκπαιδευτικές ευκαιρίες και προσόντα (τίτλους σπουδών) και τους φορείς χορήγησής τους στην Ελλάδα και αυτό το κάνει με την Εθνική βάση δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» και το «Εθνικό Μητρώο Προσόντων» , οι οποίες συνδέονται μαζί με τις εθνικές βάσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και Προσόντων. Συνεπώς, οι δυο αυτές βάσεις θα υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση και διεύρυνση, ενισχύοντας την ενιαία καταγραφή των εκπαιδευτικών ευκαιριών στην Ελλάδα καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη με διάφανο τρόπο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το έργο επικαιροποίησης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα Lifelong Learning Program κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%) ενώ έχει ξεκινήσει και η δεύτερη φάση επικαιροποίησης της Βάσης που θα ολοκληρωθεί το 2017.

Που μπορεί κανείς να πάρει περισσότερες πληροφορίες για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας;

Μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ στο