Σύμφωνα με επικοινωνία με στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πιθανότερο αύριο Τρίτη 18-02-2020, θα αποσταλεί έγγραφο στις της χώρας Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες, με οδηγίες για το γεγονός της μετάβασης της των εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ).
Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια
Μ άλλα λόγια οι συνάδελφοι αναπληρωτές δεν θα μισθοδοτούνται πλέον από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας από τον επόμενο μήνα.
Τελικά στις 10 Απριλίου θα καταβληθεί ο μισθός του Μαρτίου 2020, ο οποίος θα καταβληθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) και όχι από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΔΠΕ, ΔΔΕ).
Ο μισθός μηνός Φεβρουαρίου 2020 θα καταβληθεί, για τελευταία φορά απ αυτές, στις 3 Μαρτίου 2020.
Οταν θα μας κοινοποιηθεί το έγγραφο με τις οδηγίες και τις διευκρινήσεις της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα το δημοσιεύσουμε προς ενημέρωση των συναδέλφων.
Τέλος υπενθυμίζουμε πως η μισθολογική ένταξη των νεοδιοριζόμενων ξεκινά από την ανάληψη υπηρεσίας του μόνιμου υπαλλήλου. Ως προς το χρόνο που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μισθού αυτός εξαρτάται από την κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες που απαιτούνται για κάθε νεοδιοριζόμενο, προκειμένου να ενταχθεί στη μισθοδοσία των μόνιμων υπαλλήλων.