Για τον ίδιο λόγο, από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διετούς διάρκειας, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του.

Μόνον εφόσον καλύπτεται το πλήρες ωράριο των ήδη υπηρετούντων θα μπορεί ένας σχολάρχης να προσλαμβάνει νέο, στην ίδια ειδικότητα, διευκρινίζει το υπουργείο Παιδείας, σε συνέχεια της διάταξης για την ιδιωτική εκπαίδευση, που προσφάτως υπερψήφισε η Βουλή. Το Γυμνάσιο και το Λύκειο θεωρούνται ενιαία βαθμίδα ως προς την κάλυψη του πλήρους ωραρίου, που συμπληρώνεται και από τις προαιρετικές σχολικές δράσεις. Πρόκειται για μέτρο ενάντια σε φαινόμενα αναγκαστικών μισθολογικών μειώσεων σε δασκάλους και καθηγητές ιδιωτικών σχολείων, που εμφανίζονταν με μειωμένο ωράριο μέχρι προσφάτως -στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπό την απειλή της απόλυσης και τις πιέσεις της διοίκησης.

Για τον ίδιο λόγο, από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διετούς διάρκειας, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Μέχρι πρότινος, οι σχολάρχες έκαναν προσλήψεις ακόμη και λίγων μηνών, υποχρεώνοντας συχνά τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται “μαύρα” ώς τη λήξη του σχολικού έτους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο νόμο, κατά τη λήξη της διετίας η σύμβαση εργασίας, εφόσον δεν καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου με διαπιστωτική πράξη του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ανάκληση αδειών για όσα σχολεία έχουν κτηριολογικές παραβάσεις

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δεύτερη απόφαση του υπουργού Παιδείας, μέχρι τις 30 του μήνα θα μπορούν οι σχολάρχες να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης των αδειών τους στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ελλείψεις ή/και μεταβολές στις κτηριολογικές προϋποθέσεις που έχουν επέλθει από το διάστημα της αδειοδότησής τους έως και σήμερα. Διαφορετικά, για όσες άδειες έχει διατυπωθεί από τον αρμόδιο οργανισμό (ΕΟΠΠΕΠ) αρνητική γνώμη, θα ανακαλούνται.

Υπό τον έλεγχο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οι σχολάρχες για:

* ωρολόγιο πρόγραμμα (καταχωρείται και στο myschool)

* παρεκκλίσεις και πρόσθετες προαιρετικές δράσεις (στο myschool από τη νέα σχολική χρονιά)

* διοριστήρια και στοιχεία των εκπαιδευτικών

* αριθμό μαθητών κάθε τάξης και τμήματος.

avgi.gr Μ.ΚΩ.