Τους  τελευταίους  μήνες  βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο που μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο εργασιακό και κοινωνικό περιθώριο, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

Τους  τελευταίους  μήνες  βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο που μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο εργασιακό και κοινωνικό περιθώριο.

Ο λόγος είναι προφανής: Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί αγωνιούν για το αν ως το φετινό Αύγουστο θα έχουν καταρτιστεί από το νέοι πίνακες (έστω προσωρινοί) Ειδικής Αγωγής. Σύμφωνα με την παράγραφο δ του άρθρου  64 του Ν. 4692/2020, τον οποίο η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έφερε προς ψήφιση στη Βουλή, και οι πρώτοι πίνακες έχουν ισχύ ως τη λήξη του 2ου σχολικού έτους που έπεται του σχολικού έτους που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ. Εφόσον, οι νυν οριστικοί πίνακες δημοσιευτήκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2020 έχουν ισχύ μέχρι την λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι  το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ, αν θέλουν να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της νέας προκήρυξης της Ειδικής Αγωγής και για την κατάρτιση των νέων πινάκων (έστω προσωρινών) Ειδικής Αγωγής ως το φετινό Αύγουστο. Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει και είναι γνωστό ότι η κατάρτιση πινάκων ΑΣΕΠ είναι χρονοβόρα διαδικασία.

Το επιχείρημα ότι το μπορεί να μην προλάβει να καταρτίσει νέους πίνακες ως τον Αύγουστο είναι μη αποδεκτό, καθώς, κάλλιστα, το ΑΣΕΠ μπορεί να δουλέψει υπερωρίες ή να στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό. Το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζοντας εδώ και 2 χρόνια τη νομοθεσία για τη διετή ισχύ των πινάκων έπρεπε να προβεί από νωρίς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτή θα εφαρμοστεί. Αντ’ αυτού έστειλε πολύ καθυστερημένα το αίτημα στο ΑΣΕΠ για την έκδοση της προκήρυξης και με τις δηλώσεις του στον ΠΑΣΑΔ ότι το ΑΣΕΠ δεν έχει απαντήσει ακόμα στο αίτημα αυτό, πιθανώς λόγω του φόρτου εργασίας για τις υπόλοιπες προκηρύξεις του Δημοσίου που ήδη «τρέχουν» και ότι αν δεν είναι δυνατή η κατάρτιση νέων πινάκων πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση ισχύος των τωρινών πινάκων, δείχνει να μη συμμερίζεται καθόλου την προσωπική του ευθύνη. Επισημαίνουμε ότι καθυστέρηση στη διαδικασία κατάρτισης νέων θα επιφέρει και καθυστέρηση κατάρτισης νέων πινάκων Γενικής Αγωγής. Σύμφωνα με την παράγραφο δ του άρθρου  64 του Ν. 4692/2020, τον οποίο η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έφερε προς ψήφιση στη Βουλή, οι νυν πίνακες της Γενικής Αγωγής λήγουν στο τέλος του επόμενου σχολικού έτους, επομένως μέσα στο φθινόπωρο του 2022 πρέπει να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη (μιας και οι αιτήσεις για την προκήρυξη της Γενικής Αγωγής θα είναι πολλές παραπάνω από την προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής), ώστε τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά να υπάρχουν νέοι πίνακες (έστω προσωρινοί) Γενικής Αγωγής.

Η σημερινή κατάσταση απαξιώνει  τις προσπάθειες δεκάδων  χιλιάδων εκπαιδευτικών  να γεμίσουν την φαρέτρα τους με ακαδημαϊκά προσόντα, για να διεκδικήσουν ισότιμα μια θέση εργασίας, τους γεμίζει φόβο για το επαγγελματικό τους μέλλον και συντελεί αναμφίβολα στην οικονομική τους εξαθλίωση.

Μέλη της ομάδας του  Facebook:

Για το έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων

Ειδικής Αγωγής το τρέχον σχολικό έτος

(Αριθμός μελών της ομάδας: 2.524)