Δείτε το συγκεντρωτικό Πίνακα Αιτήσεων για τις Μετάθεσεις ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ 2019 με βάση την 1η Προτίμηση.

Δημήτρης Πέππες

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αιτήσεων Μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ με βάση την 1η Προτίμηση.”>Οι Μεταθέσεις ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου.

Ο πίνακας