Η πρόσφατη ετήσια έκθεση για το 2018 της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), καταδεικνύει τη μεγάλη συμβολή του θεσμού των Συμβούλων στην Εκπαίδευση.

ΠΕΣΣ

Ενός θεσμού που παρά τις αβελτηρίες και τα διαχρονικά προσκόμματα λειτουργίας του ήταν κοντά στις ανάγκες των Συνάδελφων Εκπαιδευτικών στους χώρους δουλειάς, δίνοντας την μάχη επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων, που στήριξε τις λειτουργίες του Σχολείου και την διαρκή επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την συνάρθρωση Σχολείου και κοινωνίας.

Ενός θεσμού που πρόσφατα καταργήθηκε με το νόμο 4547/2018, χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο, χωρίς τη συμμετοχή των ομοσπονδιών ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ, ενάντια ακόμα και στην έκθεση της επιτροπής Εθνικού Διαλόγου που το ίδιο το υπουργείο συνέστησε. Η έκθεση αυτή σε συνδυασμό με τη σημερινή πραγματικότητα στο χώρο τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την αναγκαιότητα του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, όπως αυτό αναγνωρίζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία της Εκπαιδευτικής κοινότητας.