Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής την Παρασκευή 15-12-2017, συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, με αφορμή την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- αναφέρθηκε διαχρονικά για όλα τα θέματα και τις αιτίες που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, λόγω του κατακερματισμού των πολιτικών που εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα των πολλών νομοθετικών «ασυμφωνιών» στον πολύπαθο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Το Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Ε.Α. κατέθεσε Υπόμνημα με εξειδικευμένες θέσεις για όλα τα θέματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όπως για τις Δομές στην Ε.Α.Ε., τον Μαθητικό Πληθυσμό στην Ε.Α.Ε., την Υποστήριξη στα Τμήματα Ένταξης & τη Συνεκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρίες, τα Σχολεία στην Ε.Α.Ε., την ανάγκη για Πρώιμη Παρέμβαση. Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα θέματα της παιδείας. Συγκεκριμένα:

Ενιαίος νόμος για την Εκπαίδευση. Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής εκπαίδευσης. Οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνεται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης. Άμεση αλλαγή του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών ώστε να αποδυναμωθεί το δίπολο «γενική-ειδική» αγωγή και να ενισχυθεί ο ενταξιακός προσανατολισμός σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα που θα το διέπουν οι αρχές της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς και για όλους τους μαθητές.
Εκπαιδευτικές Δημόσιες Διαγνωστικές. Υπηρεσίες με Υποστηρικτικό ρόλο στις σχολικές μονάδες (μαθητές/εκπαιδευτικοί/γονείς). Σήμερα παρατηρούνται ανησυχητικές τάσεις παραχώρησης σημαντικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:

α) στο όνομα της αποκέντρωσης διάφοροι Δήμοι παρανομούν και δέχονται την επέκταση φοίτησης των αναπήρων παιδιών μέχρι 7,00 χρονών σε παιδικούς σταθμούς και τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης μέσα σ΄ αυτούς, κατά παράβαση της νομοθεσίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση (δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985),

β) στους διαγνωστικούς φορείς για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διαπιστώνεται ότι στον ΠΙΝΑΚΑ των εγκεκριμένων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων του υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 4682/Γ6/ 15-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής (sep4u.gr/25710/egkekrimena-iatropedagogika-kentra-tou-ipourgiou-igias/) υπάρχουν δομές του Υπουργείου Υγείας που δεν είναι Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα αλλά Ιατρεία Αναπτυξιακής Παιδιατρικής τα οποία όπως το όνομά τους τα ορίζει είναι: ΙΑΤΡΕΙΑ. Το Υπουργείο Παιδείας όπως έχει την ευθύνη για τις εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτσι πρέπει να έχει την ευθύνη και ορίζει τα κριτήρια για τον Πίνακα των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων Πιστοποίησης των Αναπηριών και των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών κι όχι απλώς να αποδέχεται τον Πίνακα που παίρνει από το Υπουργείο Υγείας.

Χρηματοδότηση: Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στο Σχολείο για Όλους απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση και υποστηρικτικές υπηρεσίες ώστε να κατοχυρώνει τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών και να παρέχει, με κάθε δυνατό μέσο, όλα όσα χρειάζονται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών.
Μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις στις σχολικές δομές ειδικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην Προσχολική & στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ενίσχυση των Τμημάτων Ένταξης στα Γυμνάσια, στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, για να καλυφθούν τα οργανικά κενά.

Ο Υπουργός Παιδείας, κ. Κώστας Γαβρόγλου συμφώνησε ότι τα προβλήματα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι πολλά και ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με την λογική του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης αφού πρώτα γίνει σωστός σχεδιασμός. Συμφώνησε ότι παρ’ όλη την μικρή αύξηση στον προϋπολογισμό του νέου έτους η Χρηματοδότηση δεν επαρκεί, λόγω της γενικότερης δημοσιονομικής κατάστασης.

Σημαντική υπήρξε η αναφορά του Υπουργού –όπως χαρακτηριστικά είπε -ότι κι αν σήμερα είχε όλα τα χρήματα, το Υπουργείο δεν θα ήξερε που να τα δώσει ώστε να καλυφθούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά οι πραγματικές ανάγκες. Αναφορά που υποδηλώνει με τον πλέον επίσημο και ειλικρινή τρόπο την μέχρι τώρα αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και της προώθησης της ενταξιακής πολιτικής, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη στρατηγικού προγραμματισμού και την κατασπατάληση πολλών πόρων σε «καινοτόμα» προγράμματα.

Στο θέμα των μόνιμων διορισμών ο κ. Γαβρόγλου ανέφερε ως χρονικό ορίζοντα το έτος 2019. Επίσης αναφέρθηκε με στο θέμα των πολλών γνωματεύσεων από διάφορους φορείς και ζήτησε προτάσεις για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- είχε συνάντηση με το Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κύριο Παναγιώτη Κασσιανό όπου συζητήθηκαν κυρίως οι προτάσεις του Υπουργείου για τις Νέες Δομές και περισσότερο για τα ΚΕΣΥ. Ο κ. Κασσιανός ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι η θεσμοθέτηση των Νέων Δομών σε σύντομο χρονικό διάστημα και για αυτό θα δημοσιοποιηθεί κείμενο με τον οργανωτικό σχεδιασμό των 62 ΚΕΣΥ με συνέργεια των ειδικοτήτων για την Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων.

Το Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Ε.Α. τόνισε την ανάγκη διασφάλισης των οργανικών θέσεων των εργαζόμενων και έβαλε ερωτήματα για την εισαγωγή «προσωποπαγών» θέσεων στην εκπαίδευση με αφορμή την μετατροπή κάποιων οργανικών θέσεων στον νέο φορέα (ΚΕΣΥ) σε «προσωποπαγείς» για υφιστάμενες οργανικές θέσεις σε ΚΕΔΔΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- θα τοποθετηθεί για τις Νέες Δομές, αφού δημοσιοποιηθεί το τελικό νομοσχέδιο.

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- με βάση την παραδοχή ότι η εκπαίδευση, ως θεσμός, είναι καθολικός και ενιαίος θεωρεί πως οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνονται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.