Αντιδράσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και των εκπαιδευτικών
Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση ένωσης, κάποια μέλη της οποίας είναι και
εκπαιδευτικοί, η οποία καταφέρεται ενάντια στο αίτημα της κοινωνίας και των
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για ένταξη της Πληροφορικής ως μαθήματος Γενικής
Παιδείας στο Λύκειο σε όλες τις τάξεις αλλά και ως ειδικού, πανελλαδικά εξεταζόμενου
για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου.
Η πρότασή μας δεν αναφέρεται σε κατάργηση του μαθήματος της χημείας, αλλά
στην αναγκαιότητα ύπαρξης πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων κατεύθυνσης
ανάλογα με το που στοχεύει ο κάθε υποψήφιος. Ουδέποτε ζητήσαμε την κατάργηση
μαθημάτων. Το σύνολο των Ενώσεών θεωρεί κόκκινη γραμμή την κοινή παρέμβαση των
Ε.Π.Ε.-Ε.Π.Υ.-Π.Ε.ΚΑ.Π. που κατατέθηκε στη διαβούλευση. Τα ίδια επίσης ζητούν:
– Η κοινωνία, σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Παιδείας το 2011 που
κατατάσσει την Πληροφορική ως 4ο, βασικό μάθημα Γενικής Παιδείας, στο Λύκειο.
– 95 πανεπιστημιακοί καθηγητές, σύμφωνα με υπόμνημα προς τον Υπ. Παιδείας.
– 38 ακόμα πανεπιστημιακοί καθηγητές από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με επιστολή τους που κατατέθηκε και στη διαβούλευση.
– Οι σχολικοί σύμβουλοι πληροφορικής, σύμφωνα με το κοινό υπόμνημα που
επίσης κατέθεσαν στη διαβούλευση.
– Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, σύμφωνα με τις θέσεις τους.
– Η ΔΗΜ.ΑΡ., σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
– Η Ε.Ε.Λ./Λ.Α.Κ. , σύμφωνα με υπόμνημά της που κατέθεσε στη διαβούλευση.
– Η Ε.Τ.Π.Ε.Ε. , σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
– Η Ε.Π.Υ. , σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. καλεί το Υπουργείο να αναγνωρίσει επιτέλους την
Πληροφορική έστω και με καθυστέρηση πολλών χρόνων ώς μάθημα Γενικής
Παιδείας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και πανελλαδικά εξεταζόμενο για τους
μαθητές που στοχεύουν σε τμήματα Τεχνολογικής ή Θετικής Κατεύθυνσης,
διορθώνοντας έτσι τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.