ΠΕΚΑΔΕ: Παρέμβαση για τους σχολικούς συμβούλους αγγλικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2018 - 10:05 | Author: Newsroom Ipaidia

 

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), με την παρούσα επιστολή, εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με την υπό εξέταση κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, ιδιαιτέρως επειδή πρόκειται για φυσικά πρόσωπα με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και καθοδηγητική εμπειρία, μέλη της Ένωσής μας, των οποίων η συνεργασία με την ΠΕΚΑΔΕ είναι συνεχής σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της Αγγλικής στο δημόσιο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή τους στις δράσεις της Ένωσης, είτε με εισηγήσεις είτε με άρθρα στο επιστημονικό περιοδικό μας, είναι πάντοτε υψηλού επιπέδου και συντελούν στην περαιτέρω κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής. Ανάλογη είναι και η συνεργασία τους με τις κατά τόπους Επιστημονικές Ενώσεις Αγγλικής σε όλη την επικράτεια.

Αξίζει γενικότερα να τονιστεί ότι η συμβολή των Σχολικών Συμβούλων στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι σημαντική και ουσιαστική, ενισχύοντας έτσι το έργο των εκπαιδευτικών με ποικίλους τρόπους. Ειδικότερα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Αγγλικής καλύπτουν τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα να κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη η παρουσία τους, εφόσον συντονίζουν και συνεργάζονται με μεγάλο αριθμό καθηγητών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους θα στερήσει από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα για άμεση επικοινωνία, η οποία υπήρξε πολύτιμη μέχρι τώρα. Άλλωστε, η καθοδήγηση και στήριξη την οποία έχουν προσφέρει συμβάλλει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Θεωρούμε ότι το ΥΠΠΕΘ θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις ως άνω παραμέτρους και να επανεκτιμήσει την σημασία του συγκεκριμένου θεσμού.

Loading...
  • europalso   ideascentral