Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Π.Ε. για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024.

Η απόφαση με τα ονόματα