Σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2021.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων δημοσίευσε στη σελίδα τα social media δίνονται τα κενά όπως διαμορφώθηκαν στους δασκάλους (ΠΕ70) μετά τις μεταθέσεις.

Στον παρακάτω δίνονται τα κενά που διαμορφώθηκαν στους δασκάλους (ΠΕ70) μετά τις μεταθέσεις

Επιμέλεια: Αχιλλέας Τσάμης