Η πρόταση για την επέκταση – δημιουργία “Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, , Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ)” σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με στόχο την υποστήριξη των σχολικών μονάδων, κατατέθηκε στην Υπουργό Παιδείας (2/9/2021).

Πέντε (5) ΠΕΚΤΠΕ δημιουργήθηκαν από την ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ως δράσεις καινοτομίας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις πόλεις Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα και λειτουργούν πιλοτικά από τον Μάρτιο του 2020.

Σκοπός των ΠΕΚΤΠΕ είναι η προώθηση της πληροφορικής παιδείας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας, η ανάδειξη του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού και η συνεισφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αποτελούν κόμβο συνάντησης, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση των διαδικασιών της εκπαίδευσης.

Στα δυο σχολικά έτη της πιλοτικής τους λειτουργίας στη Δυτική Μακεδονία, οι ΠΕΚΤΠΕ «αγκαλιάστηκαν» από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, έτυχαν της πλήρους αποδοχής και αξιοποίησής τους και είχαν τεράστια συνεισφορά στην εκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας.

Α. Δυνατά σημεία των Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.

 • Συνιστούν καινοτόμες και λειτουργικές δομές προώθησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον.
 • Υποστηρίζουν αποτελεσματικά την «έξυπνη μάθηση» ενισχύοντας τη διάχυση της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών «έξυπνης τάξης».
 • Συμβάλλουν στην ορθή αξιοποίηση του υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες.

Β. Αναδυόμενες ευκαιρίες από τη συνέχιση λειτουργίας των Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. και την πιθανή οριζόντια ανάπτυξή τους και σε άλλες ΠΔΕ της χώρας

 • Άμεση υποστήριξη των σχολικών μονάδων στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για θέματα Πληροφορικής Παιδείας και Ρομποτικής
 • Προώθηση STEAM/Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα

εκπαιδευτικής τεχνολογίας

 • Παραγωγή χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού Πληροφορικής και Τ.Π.Ε.
 • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Πόρων

Κάθε ΠΕΚΤΠΕ μπορεί να περιλαμβάνει τους εξής θεματικούς χώρους:

 • Εργαστήριο Προγραμματισμού
 • Εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής & physical computing
 • Εργαστήριο επαυξημένης & εικονικής πραγματικότητας
 • Χώρο διαλέξεων, τηλεδιάσκεψης, διαγωνισμών &

επιμορφώσεων

 • Μοντέρνα βιβλιοθήκη με πρόσβαση σε επιστημονικά

περιοδικά και βιβλιογραφικές πηγές.

Ο πλήρης εξοπλισμός των Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. μπορεί να προβλεφθεί είτε στα Προγράμματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε στα Προγράμματα ΕΣΠΑ, τόσο του ΥΠΑΙΘ όσο και των ΠΕΠ των Περιφερειών.

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι η πρόταση παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, έτυχε της έγκρισής τους και αναρτήθηκε ως υπόδειγμα καλής πρακτικής στις επίσημες ιστοσελίδες και των δύο οργανισμών, ενώ ο ΕΕΛΛΑΚ επιθυμεί και τη συμμετοχή του στη λειτουργία των ΠΕΚΤΠΕ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ