Τι αναφέρει ανακοίνωση από τον Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφορικά με την εκπαίδευση:

Στο Σύνταγμά μας αναφέρεται ότι «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.»

Πηγαίνουμε προς Βουλευτικές, προς Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, προς Ευρωεκλογές. «Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:

Έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.
Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν».

Δηλαδή και αυτοί που τώρα είναι στην Β’ και Γ’ Λυκείου θα ψηφίσουν! Στην Α’ Λυκείου έχουμε το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» που διδάσκεται δύο ώρες από τρεις, ενώ στην Β’ Λυκείου είχαμε το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» που καταργήθηκε.

Έτσι οι τωρινοί μαθητές που θα ψηφίσουν δεν ξέρουν ούτε τα κόμματα ούτε την οργάνωση της πολιτείας ούτε τα εκλογικά συστήματα. Άλλωστε τα δύο σχετικά κεφάλαια του μαθήματος της Α’ Λυκείου που ξέφυγαν από την κατάργηση («Η Πολιτεία, η Πολιτική Κοινότητα» και «Η λήψη αποφάσεων») είναι εκτός διδακτέας ύλης!

Στην Γ’ Γυμνασίου υπάρχει το μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή». Σε αυτό υπάρχει ένα κεφάλαιο (Εκλογές, κόμματα, ΜΜΕ) με περιεχόμενα (Εκλογικό σώμα, Ψηφοφορία-βασικές αρχές, Εκλογικά συστήματα, Τα πολιτικά κόμματα, Μ.Μ.Ε.) Όμως στις οδηγίες αναφέρεται να εστιαστεί η διδασκαλία στο δικαίωμα «του εκλέγειν» για τις γυναίκες στην Ελλάδα και στο ρόλο των ΜΜΕ και του διαδικτύου στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Έχει και στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού σχετικό μάθημα που δυστυχώς υπολειτουργεί…

Μετά αναρωτιόμαστε, γιατί ψηφίζει 10-15% των φοιτητών στις εκλογές τους, γιατί οι νέοι παρασύρονται από ατομικιστικές συμπεριφορές και δεν συμμετέχουν στα κοινά. Αναρωτιόμαστε πως κόμματα ολοκληρωτικών αντιλήψεων παραμένουν και ενισχύονται. Πολίτες που δεν γνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, το πως λειτουργούν τα κόμματα, τι σημαίνει Δήμος, τι Περιφέρεια… καλούνται να καθορίσουν την συλλογική μας καθημερινότητα.

Το σχολείο διαπαιδαγωγεί. Διαμορφώνει ενεργούς πολίτες, αγωνιστές της ζωής και της κοινωνίας. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η διδασκαλία της Πολιτικής Παιδείας – όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ.