Μετά από επικοινωνία μας με την επιτελική δομή του ΕΣΠΑ, ενημερώνουμε πως η  για τον μήνα Ιούνιο θα γίνει προσπάθεια να καταβληθεί στο πρώτο πενθήμερο του Ιουλίου και θα πιστωθεί από τις Διευθύνσεις.

Η αποζημίωση θα καταβληθεί από την ΕΑΠ και καθώς εκτιμάται πως θα χρειαστεί έλεγχος από το ΕΣΠΑ, περίπου δεκαήμερος και θα χρειαστεί κι άλλες 7 ημέρες η ΕΑΠ, υπολογίζεται πως θα πιστωθεί κοντά στις 26 Ιουλίου. Κατά τον έλεγχο του ΕΣΠΑ θα γίνει επίσης και η εκκαθάριση για όποια λάθη, αν υπάρξουν, στη μισθοδοσία.

Με την αποζημίωση τώρα, θα γίνει και η επίσημη έναρξη της ΕΑΠ η οποία θα ισχύσει πλέον από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη κι αυτό πρακτικά σημαίνει σταθερή μισθοδοσία κάθε 10 του επόμενου μήνα.