Σχέδιο Πρότασης Συστήματος Μόνιμων Διορισμών από το Σύλλογο Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (Σ.Α.Ν.), από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑ.Σ.Α.Δ.) και από την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.)

Στα πλαίσια της κοινής λογικής αλλά και της συμπόρευσης με τις Ομοσπονδίες μας, κρίθηκε αναγκαίο ένα κοινό ανακοινωθέν και απ’ τους τρεις μας έτσι ώστε να μην υπάρξουν (σκόπιμες ή μη) αμφισβητήσεις και παρανοήσεις.

Αδιαπραγμάτευτο κριτήριο η προϋπηρεσία στο σύνολό της. Όποιος διαφορετικά σκέφτεται, σκέφτεται λάθος και θα μας βρει απέναντι.

Σχέδιο Πρότασης Συστήματος Μόνιμων Διορισμών

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (Σ.Α.Ν.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑ.Σ.Α.Δ.) και η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.) ως τρεις θεσμικές συλλογικότητες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λειτουργών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενόψει της εξαγγελίας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ενός Συστήματος Μόνιμων Διορισμών υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο θα αντικαταστήσει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 3848/2010, καταθέτουν την εξής Πρόταση:

1. προϋπηρεσία (1 μόριο για κάθε μήνα εργασίας)

2. μοριοδότηση (1 μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βάση) του τελευταίου ΑΣΕΠ (2008), σε όποιον κλάδο υπάρχουν επιτυχόντες.

3. πτυχίο (ημερομηνία κτήσης του βασικού / βαθμός σε περίπτωση που τα προηγούμενα στοιχεία ισοσταθμίζονται)

Η Πρόταση αυτή:

(α) αποτελεί επί της ουσίας συγκερασμό των τριών «ιστορικών» τρόπων μόνιμων διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση.

(β) αποκαθιστά με δίκαιο τρόπο την πολυετή προσφορά χιλιάδων συναδέλφων στη δημόσια εκπαίδευση γιατί οι εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές σήκωσαν το βάρος των μνημονίων και με κόπους και θυσίες κράτησαν ανοιχτά τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

(γ) δίνει τη δυνατότητα στην Πολιτεία να αποκαταστήσει στον ευαίσθητο τομέα της Δημόσιας Εκπαίδευσης την «κανονικότητα» για την εύρυθμη λειτουργία ενός Δημόσιου Αγαθού μετά από μια δεκαετία απουσίας μόνιμων διορισμών.

Σε κάθε περίπτωση, οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί που εκπροσωπούνται από κοινού από τις θεσμικές συλλογικότητές τους (Σ.Α.Ν.-ΠΑ.Σ.Α.Δ.-Π.Ε.Α.Δ.) απαιτούν και πρέπει να έχουν λόγο στην τελική διαμόρφωση οποιουδήποτε σχετικού νομοθετήματος.