Συνάδελφοι μετά τη σημερινή επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα η τελικά θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 28/6

χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί η πληρωμή όλων των προγραμμάτων την ίδια ημέρα.