Με βάση τις παρούσες συνθήκες, στις οποίες κυριαρχεί η πανδημία και τα αποτελέσματά της, η διεκπεραίωση των περισσοτέρων γραφειοκρατικών εργασιών πρέπει να γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των υπουργείων,

 

 

ΠΑΣΑΔ

γι’ αυτό ως ΠΑΣΑΔ αιτούμαστε η απόλυση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να γίνει ηλεκτρονικά και να σταλεί έγκαιρα στα προσωπικά μας e-mails, προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία και να μη δημιουργηθεί συνωστισμός, όπως παρατηρείται κάθε χρόνο, στα κατά τόπους γραφεία των διευθύνσεων α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης.