Τί ισχύει την ημέρα των

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας για την συμπλήρωση των παρουσιολογίων την ημέρα των τριών Ιεραρχών σας υπενθυμίζουμε (σύμφωνα με την παρ. 2δ, του άρθρου 3, του Π.Δ. 79/2017 – ΦΕΚ 109Α/1-8-2017) ότι οι σχολικές μονάδες λειτουργούν με τροποιημένο ημερήσιο πρόγραμμα σύμφωνα με την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Αρα στο παρουσιολόγιο δεν θα υπάρξει καμμία παρατήρηση και οι παρουσίες θα καταγραφούν κανονικά, σύμφωνα με το ΔΙΠΕ Δράμας