Παρέμβαση της Προέδρου του Τμήματος Γαλλικής ΕΚΠΑ για το σχέδιο Αθηνά