Αρ. Πρωτ. 1072

Αθήνα 02/02/2017

Προς

Τον Υπουργό Παιδείας

κ. Κώστα Γαβρόγλου

Κοιν.

Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Παράταση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή η συζήτηση που αναπτύσσεται αυτό το διάστημα σε σχέση με την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων είναι εξαιρετικά σοβαρή και τα χρονικά όρια τα οποία έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αρκετά στενά, θεωρούμε αναγκαία την παράτασή της ώστε ναμπορέσει να αναπτυχθεί σε πλήρη έκταση η όλη συζήτηση και να ληφθούν θετικές, για τους εκπαιδευτικούς, αποφάσεις.

Η παραπάνω πρόταση υποβάλλεται σε συνδυασμό με το δεδομένο ότι οι μεταθέσεις για το επόμενο σχολικό έτος είναι αδύνατον, ούτως ή άλλως, να πραγματοποιηθούν με βάση τις αλλαγές που θα υιοθετηθούν.

Τονίζουμε ότι για τη Διδασκαλική Ομοσπονδία κυρίαρχο είναι να σταματήσει η πολιτική της συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης, κάτι που καθιστά και τη συζήτηση για τις μεταθέσεις διαδικασία δίχως περιεχόμενο αφού, επί της ουσίας, δεν παρουσιάζονται και δε διατίθενται οι οργανικές θέσεις που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίησή τους.