Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
στο πρόγραμμαΚοινωφελούς Χαρακτήρα
για απασχόληση σε όλους τους δήμους
Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεωνσυμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους δήμους, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να υποβάλουν – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (), χρησιμοποιώντας το σχετικό , μέχρι την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.