Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της εξαετίας στις της Γερμανίας περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Βερολίνου και Μονάχου.

Η απόφαση

Παρατείνουμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, λόγω υπηρεσιακών αναγκών στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Βερολίνου και Μονάχου, για το σχολικό έτος 2021-2022, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης Βερολίνου και Μονάχου, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:

Οι πίνακες