Οι περίπου 196.000 ασφαλισμένοι του που είχαν το περασμένο έτος παράλληλη απασχόληση (μισθωτή εργασία και μπλοκάκι) καλούνται να αποπληρώσουν την πρώτη δόση προς το Ταμείο, ενώ άλλοι 69.100 ασφαλισμένοι έχουν πιστωτικό υπόλοιπο (επιστροφή εισφορών) ή μηδενικό.

Μέχρι αύριο, Τρίτη 31 Αυγούστου,έχουν από τον ΕΦΚΑ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση το 2020 για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περί παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης, για τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο 2021.

Όσοι διαπίστωσαν λάθη στα που τους ήρθαν, έχουν ένα 24ωρο στη διάθεσή τους για να τα διορθώσουν και να μην τους καταλογιστούν ποσά εισφορών που θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν έως το τέλος του μήνα.

Ασφαλισμένοι οι οποίοι με τις εισφορές τους από τη μισθωτή εργασία καλύπτουν τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας ως μη μισθωτοί δεν χρειάζεται να πληρώσουν διπλή εισφορά, ακόμα και αν ο ΕΦΚΑ τούς έχει καταλογίσει κάποιο ποσό. Ωστόσο θα πρέπει να το δηλώσουν εγκαίρως.

Για όσους προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, μπορούν να καταβάλουν το ποσό σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση εκκαθάρισης να πρέπει να καταβληθεί – εμπρόθεσμα – έως τις 31 Αυγούστου.

Οι περίπου 196.000 ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ που είχαν το περασμένο έτος παράλληλη απασχόληση (μισθωτή εργασία και μπλοκάκι) καλούνται να αποπληρώσουν την πρώτη δόση προς το Ταμείο, ενώ άλλοι 69.100 ασφαλισμένοι έχουν πιστωτικό υπόλοιπο (επιστροφή εισφορών) ή μηδενικό.