Παράδοση δωριζόμενων αγαθών εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 1307/04-09-2020 εγγράφου (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 07-09-2020) της Γενικής Γραμματείας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής σας αποστέλλουμε το με αριθμ. πρωτ. ΓΔ/2/119205/10-09-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Απόφαση κατανομής δωριζόμενων αγαθών (ατομικών δοχείων νερού-παγουριών) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ».

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη παραλαβή των εν λόγω ατομικών δοχείων-παγουριών από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητάς σας, κατόπιν συνεννοήσεως με τους οικείους Δήμους, οι οποίοι έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι της διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής.

Η Γενική Γραμματέας  Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης  και Ειδικής Αγωγής Αναστασία Γκίκα