Με τρία σεμινάρια, αναγνωρισμένα και μοριοδοτούμενα, το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίνει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε γενικά και ειδικά θέματα ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας και να αποκτήσουν εξειδίκευση σε νέα εργαλεία.

Τα προγράμματα απευθύνονται όχι μόνο σε φοιτητές, αποφοίτους και εργαζόμενους της Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα ακαδημαϊκά τους κριτήρια, αλλά σε όλους τους αποφοίτους Πανεπιστημιακών τμημάτων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση και να διεκδικήσουν μία θέση στο ελληνικό σχολείο.

Ανταποκρινόμενο στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες της Εκπαίδευσης και με γνώμονα την επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει σε όσους επιλέξουν ένα από τα επιμορφωτικά του σεμινάρια, την δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης ενός ακόμα αναγνωρισμένου και μοριοδοτούμενου προγράμματος.

Τα εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Γενικά και Ειδικά θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς»  

Το 9μηνο εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής 420 ωρών, μοριοδοτούμενο στην Ειδική Αγωγή και την Γενική Εκπαίδευση απευθύνεται σε όσους επιθυμούν, εκπαιδευτικούς  γενικής εκπαίδευσης και ειδικών παιδαγωγών, που υπηρετούν ως αναπληρωτές ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε όλες τις δομές της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όπως των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών αλλά και σε λογοθεραπευτές και των ψυχολόγους  που ενδιαφέρονται για ψυχοεκπαιδευτικά θέματα να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις που έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές σχετικά με γενικά και ειδικά θέματα ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση.

Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν το υψηλών προδιαγραφών μοριοδοτούμενο πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία».

Η παρακολούθηση του μοριοδοτούμενου προγράμματος, 550 ωρών, θα γίνεται παράλληλα.

Οι επιμορφούμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

 • να εντάξουν στην εκπαιδευτική τους πράξη τις επικαιροποιημένες γνώσεις σχετικά με γενικά και ειδικά θέματα ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση
 • να είναι ευαισθητοποιημένοι και να μπορούν να διαχειρίζονται θέματα ανίχνευσης και διδακτικής υποστήριξης μαθησιακών δυσκολιών και άλλων δυσκολιών μάθησης
 • να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και να αναμορφώνουν τα προγράμματα παρέμβασης που εκπονούν και εφαρμόζουν

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν τα εξης οφέλη:

 • Διπλή μοριοδότηση καθώς και τα 2 προγράμματα μοριοδοτούνται, έτσι έχουμε 2+2=4 μόρια
 • Έμφαση σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης
 • Έμφαση σε θέματα διαχείρισης των μαθησιακών και άλλων δυσκολιών μάθησης
 • Έμφαση στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη, με πακέτο διδακτικού υλικού έτοιμο προς χρήση για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 420 ώρες εργασίας και υλοποιείται σε 9 μήνες. Το πρόγραμμα εκκινεί στις 4 Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται στις 7 Ιουλίου 2022.

Aξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω

Το 9μηνο εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής 700 ωρών, μοριοδοτούμενο στην Ειδική Αγωγή και στην Γενική Εκπαίδευση, το οποίο υλοποιείται δια του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει στόχο να καλύψει με υψηλή επάρκεια και αποτελεσματικότητα την εξειδίκευση στα ψυχομετρικά τεστ Detroit & ΛαΤω.

Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν το υψηλών προδιαγραφών μοριοδοτούμενο πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία».

Η παρακολούθηση του μοριοδοτούμενου προγράμματος, 550 ωρών, θα γίνεται παράλληλα.

Η αξιολόγηση και διάγνωση/διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών και των άλλων δυσκολιών μάθησης εξελίσσονται σε βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη ενός παιδιού και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού του προφίλ, ώστε να γίνουν έγκαιρα τα απαραίτητα προγράμματα παρέμβασης.

Η έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού σε συνδυασμό με τις πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης ενισχύουν την ανάγκη εξειδίκευσης και απόκτησης γνώσεων.

Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εστιάζει στην εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, το Detroit και το ΛαΤω, για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας και την εκτίμηση του προφορικού λόγου. Η μαθησιακή επάρκεια καθώς και η εκτίμηση του προφορικού λόγου, αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες της μελλοντικής επιτυχίας ή αποτυχίας σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, και είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ, απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.

Τα τεστ στα οποία θα γίνει η εξειδίκευση είναι:

 1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DTLAP: 3) (4.00 – 7.11 ετών)
 2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA4) (8.00 – 15.11 ετών)
 3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω) (Λ-α-Τ-ω I 4.00 – 7.11 ετών)
 4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω) (Λ-α-Τ-ω IΙ 8.00 – 15.11ετών)

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 700 ώρες εργασίας και υλοποιείται σε 9 μήνες. Το πρόγραμμα εκκινεί στις 18 Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται στις 20 Ιουλίου 2022.

Και τα τρία προγράμματα έχουν «τρέξει» σε πολλαπλούς κύκλους με ιδιαίτερη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια.

Την επιτυχία αυτή διασφαλίζει η εξαιρετική επιστημονική ομάδα που αποτελείται από επιστήμονες, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με επιστημονική υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Τζιβινίκου Σωτηρία, με πολύχρονη και βαθιά γνώση στα θέματα αξιολόγησης και παρέμβασης στην ειδική αγωγή και την εκπαίδευση γενικότερα και με όραμα τη συνεχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.