Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του στη κορυφή των ελληνικών ΑΕΙ.

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου  Κρήτης, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοσή του σε υψηλού επιπέδου  διδασκαλία και έρευνα, κατατάσσεται, για μία ακόμα φορά, στην κορυφή
των ομοειδών Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ (θέσεις 301-400), μαζί με τη  ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ.