Η επιτροπή θα παρέχει, επίσης, συμβουλές οικονομικής πολιτικής και σχετικών αναλύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Με στόχο μία σειρά συγκεκριμένων δράσεων σε μείζονα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, υπεγράφη στην Αθήνα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και του .

Σύμφωνα με ανακοίνωση, σε συνεργασία του ΚΕΠΕ με το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συστάθηκε κοινή Επιτροπή της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας, επικεφαλής της οποίας ορίστηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ και επιστημονικός διευθυντής, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η καθηγήτρια Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας και πρόεδρος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Σοφία Αναστασιάδου.

Η κοινή Επιτροπή επικεντρώνει τις εργασίες της στην επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων και πολιτικών, που θα προκύψουν από μελέτες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τα κατά τόπους εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης, τους δείκτες ζημίας, τις πωλήσεις, τους κύκλους εργασιών, τις προτιμησιακές συνθήκες αναφοράς, τις τάσεις κ.α. Θα αξιοποιηθούν, επίσης, δεδομένα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με έμφαση στους τομείς της δημόσιας υγείας, των ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας, της μεταλιγνιτικής εποχής, στις μεταφορές και τηλεπικοινωνίες, στην αγροτική ανάπτυξη, στα τρόφιμα κ.α.

Η επιτροπή θα παρέχει, επίσης, συμβουλές οικονομικής πολιτικής και σχετικών αναλύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μέσω της συνεργασίας αυτής, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο ΚΕΠΕ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης καθώς και η δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με τη συνεργασία του Π.Δ.Μ., του ΚΕΠΕ και άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων.