Το Δη.Κοι.Π.Ι. θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον ερχόμενο Οκτώβριο σε κεντρικό κτίριο της πόλης και θα περιλαμβάνει κύκλους γνώσης διάρκειας δύο τετραμήνων.

Το Μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Δήμος Ιλίου με το , θα δημιουργήσει έναν νέο πρωτοποριακό θεσμό, με σκοπό τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των πολιτών.

Πρόκειται για την ίδρυση ενός «Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου» (Δη.Κοι.Π.Ι.), που θα λειτουργεί με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την προαγωγή της γνώσης σε θέματα κοινωνικού, ιστορικού, παιδαγωγικού και πολιτιστικού περιεχομένου, μέσα από κύκλους γνώσης, σεμινάρια, διαλέξεις και εκδηλώσεις, με θέματα που απασχολούν γενικότερα την κοινωνία και ανταποκρίνονται σε βασικά ενδιαφέροντα των πολιτών.

Το Δη.Κοι.Π.Ι. θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον ερχόμενο Οκτώβριο σε κεντρικό κτίριο της πόλης και θα περιλαμβάνει κύκλους γνώσης διάρκειας δύο τετραμήνων στους εξής τομείς:

1. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2. Επιστήμες της Υγείας

3. Οικονομία και Διοίκηση

4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

5. Αθλητισμός

«Η συνεργασία του δήμου Ιλίου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι στρατηγικής σημασίας και εδράζεται στην επιθυμία να αντληθούν γνωστικοί πόροι, που θα αναβαθμίσουν τις συνθήκες διαβίωσης και θα προάγουν την κοινωνική ευημερία», δήλωσε ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος και συνέχισε: «Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου ήταν όραμα και στόχος ετών, προκειμένου να δώσουμε σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας, τη δυνατότητα να διευρύνει τους ορίζοντες, τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναπτυξιακή δυναμική του τόπου. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τον αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, τον κοσμήτορα Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Αθανάσιο Σπυριδάκο, τον κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών Γεώργιο Ιωαννίδη, τον εντεταλμένο σύμβουλο Ιλίου για θέματα Παιδείας, συντονιστή των επιτροπών έργου του δήμου Φώτη Μαρκόπουλο και τα μέλη, για την άριστη συνεργασία και να τους διαβεβαιώσω ότι η σύμπλευσή μας θα λειτουργεί πάντοτε προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των φοιτητών».