: Όλα όσα ορίζει το ΦΕΚ για στολή, οπλισμό, ατομικά εφόδια των τις Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Αναλυτικά το ΦΕΚ:

Στολή Ειδικών Φρουρών (Ο.Π.Π.Ι.)

Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, φέρουν την κατωτέρω στολή, η σύνθεση και η περιγραφή της οποίας έχει ως εξής:

Χειμερινή

i. Τζόκεϋ χρώματος βαθυπράσινου. ii. Περισκελίδα χρώματος γκρι. iii. Μπλούζα τύπου «πόλο» με μακριές χειρίδες χρώματος βαθυπράσινου. iv. Επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) από συνθετικό ύφασμα χρώματος βαθυπράσινου, με προσθαφαιρούμενη επένδυση, ο οποίος φέρεται προαιρετικά. v. Πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυπράσινου, με επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση. vi. Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτησης. vii. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου. viii. Ποδεία μακριά μάλλινα και βαμβακερά, χρώματος μαύρου. ix. Χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, με εσωτερική επένδυση. Φέρονται προαιρετικά κατά τη χειμερινή περίοδο.

Θερινή

Όπως η χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι η μπλούζα τύπου «πόλο» φέρεται με βραχείες χειρίδες. Καθιερώνεται, διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι. το οποίο αποτελείται από έναν κύκλο, χρώματος πορτοκαλί όπου στο κέντρο αυτού απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα, σε γκρι φόντο, ένα κτίριο με κίονες. Τα είδη της στολής φέρουν ενδείξεις ως ακολούθως: α. Στη μετωπίδα του τζόκεϋ φέρεται κεντητό το εθνόσημο, έγχρωμο και στο πίσω μέρος αυτού το διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι.,καθώς και δύο τυπώματα με πολύχρωμες γραμμές, ένα δεξιά καιτο δεύτερο αριστερά και σε αντικατοπτρισμό του πρώτου.

β. Ο επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) φέρει επωμίδες, γιακά και κουκούλα. Σε αμφότερες τις πλευρές του στο κάτω πρόσθιο και οπίσθιο μέρος φέρεται τυπωμένο σχέδιο με πολύχρωμες γραμμές. Στην αριστερή χειρίδα και σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορμό φέρεται το Διακριτικό του Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας.

Το διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι. φέρεται στη δεξιά χειρίδα και σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορμό. γ. Οι μπλούζες τύπου «πόλο» (χειμερινή και θερινή) φέρουν επωμίδες και γιακά. Σε αμφότερες τις πλευρές των μπλουζών στο κάτω πρόσθιο και οπίσθιο μέρος φέρεται τυπωμένο σχέδιο με πολύχρωμες γραμμές.

Στην αριστερή χειρίδα και σε απόσταση 5 εκατοστών από τη ραφή του ώμου, φέρεται το διακριτικό Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και στη δεξιά χειρίδα και σε απόσταση 5 εκατοστών από τη ραφή του ώμου, φέρεται το διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι., ως ορίζεται στην παρ. 2. δ. το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας το οποίο είναι πλακίδιο από ανοξείδωτο μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό χρώματος ασημί, στην επιφάνεια του οποίου έχει χαραχθεί, σε μαύρη απόχρωση, ο αριθμός μητρώου και φέρεται στη βάση των επωμίδων του επενδύτη και των μπλουζών.

Αν τα ως άνω είδη δεν έχουν επωμίδες ή όταν επί αυτών φέρεται προστατευτικός εξοπλισμός που δεν καθιστά ορατό το ως άνω πλακίδιο, το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας φέρεται επί της στολής, με τη μορφή προσθαφαιρούμενης διάταξης, στο μέσο του άνω μέρους των χειρίδων αυτών και σε απόσταση ενός περίπου (1) εκατοστού από τη συρραφή αυτών με τον κυρίως κορμό.

Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των ως διακριτικών, οι ενδείξεις επ’ αυτών, η ποιότητα του υλικού ή του υφάσματος, οι χρωματισμοί και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους καθορίζονται με επίσημα δείγματα, καθώς και με τεχνικές προδιαγραφές.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ