Κατανομή εξακοσίων (600) Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση (Ο.Π.Π.Ι.) (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)

Την κατανομή εξακοσίων (600) , από τη λίστα επιλαχόντων της υπό στοιχεία 6000/2/6785-πε’/ 31-05-2021 προκήρυξης της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) στην Ελληνική Αστυνομία (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ΦΕΚ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ