«Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης (31) θέσεων καθηγητών », από την υπουργό παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η απόφαση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης»
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική»

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ιατρική Φυσική»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ωτορινολαρυγγολογία»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Γεωφυσική με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσική Γεωγραφία- Γεωμορφολογία»

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Παθολογία- Σακχαρώδης Διαβήτης»

Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορική Μουσικολογία: Θεωρία και Πράξη Παλαιάς Μουσικής»

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων»

Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Οργανική Χημεία»

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Δια Βίου Μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Οικοδομικός Σχεδιασμός»

Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσική των Υλικών με Εφαρμογές στη Μικροηλεκτρονική (Πειραματική)»

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ορθοπαιδική και Τραυματολογία»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Παθολογία- Ογκολογία»

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ζωγραφική»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Πληροφορική : Εφαρμογές Πολυμέσων για την Τέχνη»

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Νευροχειρουργική»

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Βιοχημεία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Οικονομική ανάλυση και Ποσοτικές Μέθοδοι»

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στην Ευρασία»

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Στρατηγική Επιχειρήσεων και Καινοτομία»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Μαθηματικός Προγραμματισμός- Βελτιστοποίηση Δικτύων»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ποιότητα Νερού Άρδευσης και Μετακίνηση Διαλυτών Ουσιών στο Έδαφος»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διδακτική της Ιστορίας και του Πολιτισμού»

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Επικοινωνία με έμφαση στις Δημόσιες Σχέσεις»