ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εικαστικής Δημιουργίας με θέμα «Ούτε θύτης, ούτε θύμα στο Διαδίκτυο»

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 205977/ΓΔ4/02-12-2016 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, το Τμήμα Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Ένωση Εικαστικών Πάτρας προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας με θέμα «Ούτε θύτης, ούτε θύμα στο Διαδίκτυο».

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να συμβάλει στην πρόληψη του Διαδικτυακού Εκφοβισμού, θέτοντας την εικαστική δημιουργία στην υπηρεσία της ευαισθητοποίησης των μαθητών. Το εικαστικό υλικό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εικαστική συλλογή για το διαδικτυακό εκφοβισμό και να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στον Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές ατομικές συμμετοχές. Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως η Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και να σταλεί:

με το ταχυδρομείο, μαζί με το έργο, με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη- Ρίο- Πάτρα 26500 καθώς ΚΑΙ

ηλεκτρονικά, μαζί με φωτογραφία του ομαδικού έργου το αργότερο μέχρι τις

31 Μαρτίου 2017 στα email:

για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον Διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα .

Στην ίδια ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί πληροφορίες σχετικά με την βράβευση των νικητών του Διαγωνισμού καθώς και η φόρμα της Αίτησης Συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο e-mail: και στα τηλέφωνα: 2610 969973/2, 2610 996732.

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.