: Έτοιμη είναι η εφαρμογή του για την καταχώρηση της διδαχθείσας ύλης των μαθημάτων σύμφωνα με ανακοίνωση.

H ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων» σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ (Προσοχή: απαιτείται η οριστικοποίηση των καταχωρήσεων). Η σχετική εγκύκλιος παραμένει σε ισχύ. Για όσες σχολικές μονάδες αποθήκευσαν και οριστικοποίησαν το μάθημα της Χημείας σε αριθμό σελίδας και όχι παράγραφο, παρακαλούμε όπως προβείτε σε εκ νέου καταχώρηση σε παράγραφο.