: Δυσκόλεψαν τα σημερινά στην Οικονομία τους υποψήφιους; Τι αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με τον ΟΕΦΕ:

Το σημερινό διαγώνισμα, είναι πολύ καλά δομημένο, με εξέταση σχεδόν του συνόλου της ύλης. Σαφής διατύπωση και εξέταση βασικής μεθοδολογίας και θεωρίας.

Αναλυτικότερα:

Θέμα Α’: Ερωτήσεις κλειστού τύπου που καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης.
Θέμα Β’: Ανάλυση με χρήση διαγραμμάτων από το 5ο κεφάλαιο (μικροοικονομία).
Θέμα Γ’: Άσκηση από το 3ο κεφάλαιο (μικροοικονομία) που απαιτεί αλγεβρικές πράξεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Γ4, που όμως δεν θα προβληματίσει τους μαθητές.
Θέμα Δ’: Συνδυαστική άσκηση από το 7ο κεφάλαιο (μακροοικονομία), το 9ο κεφάλαιο (μακροοικονομία) και το 1ο κεφάλαιο (μικροοικονομία) της ύλης. Οι πράξεις δεν είναι απαιτητικές αλλά τα ερωτήματα Δ4 και Δ5 απαιτούν την κριτική σκέψη των υποψηφίων.

Ο σχολιασμός από τα φροντιστήρια Αξία:

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ