οι Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων στις – Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα Έκθεσης ;

Αναλυτικά ο σχολιασμός:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΤΑ (2-6-2023)

Πολύ καλή η επιλογή του θέματος για την ισότητα των δύο φύλων, τον σεβασμό των γυναικών και την καταδίκη της βίας εναντίον τους. Διαφωτιστικά τα σχετικά αποσπάσματα από τα τρία έργα που δόθηκαν για σχολιασμό.

Σαφείς οι ερωτήσεις κατανόησης στα θέματα Α1 και Β1. Τα θέματα Β2 και Β3 απαιτούσαν καλή γνώση νεοελληνικής γραμματικής, κατανόησης της δομής των κειμένων και ιδιαιτέρως της σύνδεσης και αλληλουχίας των νοημάτων.

Εύστοχη η επιλογή του θέματος Δ1, που ενισχύει την εκ μέρους των νέων δημιουργική κριτική για το κοινωνικά κρίσιμο ζήτημα της παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Γενικά: τα θέματα ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα, επίκαιρα και στο σύνολό τους βατά. Τα κείμενα ήταν κατανοητά και προσέφεραν διαφορετικές οπτικές στηρίζοντας τον πλουραλισμό. Ιδιαίτερα εύστοχη η επιλογή του λογοτεχνικού κειμένου που προβάλλει την πίεση που ασκεί η πατριαρχία και τα στερεότυπα ακόμη και στο ίδιο το ανδρικό φύλο.

Κάποιες διαφωνίες εκφράσθηκαν σχετικά με την επιλογή του δεύτερου κειμένου και την απόδοση των όρων φεμινισμός / νεοφεμινισμός. Βέβαια οι ιδέες των κειμένων που δίδονται αποτελούν αφετηρία σκέψης και όχι θέσφατα. Το θέμα της έκθεσης ήταν κατάλληλο για το επίπεδο των Πανελληνίων και οι μαθητές ήταν λόγω της επικαιρότητας σε θέση να αναπτύξουν κατάλληλη επιχειρηματολογία.