Πολλοί υποψήφιοι δεν γνωρίζουν όλες τις επιλογές που έχουν όσον αφορά στα τμήματα, και συνήθως στρέφουν το βλέμμα τους στις δημοφιλείς και «παραδοσιακές» σχολές.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, αυτές οι σχολές δεν είναι για όλους καθώς βαθμολογικά δεν μπορούν να τις «κατακτήσουν» οι περισσότεροι υποψήφιοι. Συνεπώς, όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, καλό θα ήταν οι υποψήφιοι να ξέρουν ο καθένας για το δικό του Επιστημονικό Πεδίο ποιες άλλες επιλογές έχει, οι οποίες καθόλου δεν υστερούν από τις γνωστές σχολές. Φυσικά και υπάρχουν τμήματα στα οποία μπορεί κάποιος να εισαχθεί με χαμηλά μόρια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνουν πτυχία τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή προσφέρουν εξίσου πολλές ευκαιρίες και προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Παρακάτω παραθέτουμε έξυπνες επιλογές για τους φετινούς υποψήφιους του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, με τη βοήθεια της Συμβούλου Σταδιοδρομίας κυρίας Κατερίνας Ζησιάδη.
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιάς (Πειραιά): 12.825

Οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές διαδικασίες μιας βιομηχανικής παραγωγής, όπως ο προγραμματισμός, ο ποιοτικός έλεγχος, η διαχείριση ασφάλειας, ο έλεγχος των αποθεμάτων κ.ά., έτσι ώστε να είναι σε θέση, όχι μόνο να σχεδιάζουν, να αναλύουν, να υλοποιούν και να οργανώνουν συστήματα αποτελεσματικής οργάνωσης, συντονισμού και επίλυσης προβλημάτων μιας παραγωγής, αλλά και να αξιοποιούν κατάλληλα όλους τους διαθέσιμους πόρους. Οι απόφοιτοι αποκτούν διοικητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και μπορούν να εργαστούν ως οικονομολόγοι σε τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, στη διοίκηση παραγωγής σε βιομηχανίες και εργοστάσια και σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

Τμήματα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κατερίνη (ΔΙ.ΠΑ.Ε.): 8.590
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού Θήβα (Γ.Π.Α.): 8.430

Τα τμήματα προσφέρουν ένα πρόγραμμα σπουδών που δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τόσο σε θέματα διαχείρισης, διακίνησης και αποθήκευσης αποθεμάτων, όσο και οικονομικών και πληροφορικής. Έτσι μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να ελέγχουν τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής των προϊόντων. Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν σχέση με την τυποποίηση προϊόντων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως εταιρείες μεταφορών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι τα μοναδικά τμήματα με αντικείμενο τα logistics σε προπτυχιακό επίπεδο και γνωρίζοντας πως το επάγγελμα του στελέχους logistics έχει υψηλή ζήτηση σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων τους φαίνονται να είναι ιδιαίτερα ευοίωνες.

Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος (Αιγαίου): 8.190

Οι φοιτητές του τμήματος αποκτούν σφαιρική γνώση σε θέματα διοίκησης των επιχειρήσεων, όπως είναι η οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και η λογιστική, και μαθαίνουν τις βασικές πτυχές των επιχειρήσεων, την ανάλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων και ευκαιριών και τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και μπορούν να εργαστούν ως οικονομολόγοι σε εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μεταφορών, στη βιομηχανία, σε τράπεζες, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς κ.ά..

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Χίος (Αιγαίου): 9.620

Το τμήμα, προσφέροντας στους φοιτητές του γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη διοίκηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τους προετοιμάζει για να ενταχθούν στο δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο της ναυτιλίας και της μεταφοράς φορτίου. Μέσα από τις σπουδές τους οι φοιτητές του τμήματος αποκτούν μια ευρεία κατανόηση όλων των ναυτιλιακών θεμάτων, όπως η θαλάσσια οικονομία, οι νόμοι και το ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου, η διαχείριση πληρωμάτων, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι ναυλώσεις, καθώς και πάνω σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας και διαχείρισης περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και μπορούν να εργαστούν ως οικονομολόγοι σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, στα ναυτιλιακά τμήματα τραπεζών, στη διοίκηση ναυπηγείων και επισκευαστηρίων, σε λιμενικούς οργανισμούς, σε λιμάνια και λιμενικές επιχειρήσεις, σε νηογνώμονες οργανισμούς, σε επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθεις πλοίων κ.ά.