– Οι σχολές που προτιμούν οι υποψήφιοι και .

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, Ιατρικές και Νομικές σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων, οι θέσεις των οποίων, σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για τη ζήτηση την οποία έχουν από την πλευρά των αποφοίτων λυκείων, τα παιδιά δηλαδή, που φυσικά πρέπει να κατακτήσουν σχεδόν το άριστα για να μπορέσουν να εισαχθούν σε κάποια από τις σχολές αυτές είτε βρίσκονται σε κεντρικά ΑΕΙ είτε στα περιφερειακά.

Η φετινή χρονιά των πανελλαδικών εξετάσεων όσον αφορά στις συγκεκριμένες σχολές δεν αλλάζει σε τίποτα συγκριτικά με πέρυσι και ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση μιας θέσεις στις τρεις (3) Νομικές σχολές και στις εφτά (7) ιατρικές θα είναι και πάλι εξοντωτικός. Φέτος όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας οι θέσεις εισακτέων και για τις συνολικά 10 σχολές θα είναι ακριβός ο ίδιος με πέρυσι. Δηλαδή στις ιατρικές σχολές θα εισαχθούν 945 άτομα και στις Νομικές 1276. Αυτό σημαίνει ότι οι βάσεις κατά κύριο λόγο θα εξαρτηθούν από τις επιδόσεις των υποψηφίων, αφού οι θέσεις είναι ίδιες και η υποψήφιοι πάνω κάτω θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές. Στις Νομικές σχολές το 2022 οι βάσεις κινήθηκαν ως εξής: Για την Νομική Θεσσαλονίκης, η βάση εισαγωγής ήταν 17.150 μόρια, μείον 664 μόρια από το 2021, για την Νομική Κομοτηνής η βάση εισαγωγής ήταν 16.500 μόρια, 548 λιγότερα μόρια από το 2021. Για τη Νομική Αθήνας, η βάση εισαγωγής ήταν 17.950 μόρια δηλαδή κατέγραψε μια πτώση 207 μόρια σε σχέση με το 2021.

Οι θέσεις εισακτέων σε Νομικές και Ιατρικές για το 2023

Ιατρική Αθήνας 165 θέσεις
Ιατρικής Θεσσαλονίκης 155 θέσεις
Ιατρική θράκης (Δημοκρίτειο) 135 θέσεις
Ιατρική Θεσσαλίας 90 θέσεις
Ιατρική Ιωαννίνων 130 θέσεις
Ιατρική Πάτρας 160 θέσεις
Ιατρική Κρήτης 110 θέσεις
Νομική Αριστοτέλειο 370
Νομική Δημοκρίτειο 506 θέσεις
Νομικής Αθήνας (ΕΚΠΑ) 400 θέσεις

Οι βάσεις των Ιατρικών σχολών (2022)

Αθήνας 18.800
Αριστοτέλειο 18.550
Πάτρας 18.505
Ιωαννίνων 18.275
Θεσσαλίας 18.200
Κρήτης 18.150
Δημοκρίτειο 18.075

Οι σπουδές στις Νομικές σχολές

Νομική Αθήνας(ΕΚΠΑ)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής Αθήνας, η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε σαράντα ένα (41) μαθήματα εκ των οποίων:

τα τριάντα ένα (31) μαθήματα είναι υποχρεωτικά, και
τα δέκα (10) είναι μαθήματα επιλογής.

Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών της Νομικής Σχολής.

Το πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής περιλαμβάνει εξήντα (60) επιλεγόμενα μαθήματα, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε:

τριάντα ένα (31) μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής, και
είκοσι εννέα (29) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής κατανέμονται ανάλογα με τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειμένου σε πέντε (5) ενότητες:

Γενικής Θεωρίας, Ιστορίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου,
Ιδιωτικού Δικαίου,
Δημοσίου Δικαίου,
Ποινικών Επιστημών και
Διεθνών Σπουδών.

Νομική Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο)

Τομείς

Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Νομική Κομοτηνής – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Η διάρκεια των σπουδών στη Νομική Σχολή Κομοτηνής είναι (4) τέσσερα έτη, δηλαδή οκτώ εξάμηνα. Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει πενήντα (50) μαθήματα. Τα σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα έξι (6) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν. Για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα ανά έτος και σε υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανά έτος ως ακολούθως: β΄ εξάμηνο 2 μαθήματα, γ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα και στ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα.
Ιατρικές σπουδές

Σε όλες τις ιατρικές σχολές υπάρχουν εργαστηριακά και κλινικά μαθήματα, στην εκάστοτε πανεπιστημιακή κλινική. Είναι εξαετούς φοίτησης τμήματα. Το αγροτικό διαρκεί 12 μήνες. Ο πρώτος μήνας αποτελεί η εκπαίδευση στο Νοσοκομείο που ανήκει το αγροτικό και οι υπόλοιποι 11 μήνες άσκηση στο Κ.Υ. ή Π.Ι. που θα διοριστεί ο κάθε αιτούμενος, σύμφωνα με προκήρυξη που ανακοινώνεται κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα βασικά μαθήματα σε όλες τις ιατρικές χωρίζονται σε τομείς στο πρόγραμμα σπουδών. Οι τομείς αυτοί αποτελούν:

Λειτουργικός: Μικροβιολογία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Βιολογική χημεία.

Μορφολειτουργικός: Παθολογική ανατομική, Πυρηνική ιατρική, Ανατομία, Ιστολογία-Εμβρυολογία, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Ιατροδικαστική και Τοξικολογία.

Κοινωνικής ιατρικής και ψυχικής υγείας: Ψυχιατρική, Παιδοψυχιατρική, Ιατρική της εργασίας, Επιδημιολογία, Προληπτική ιατρική.

Χειρουργικός: Χειρουργική, Μαιευτική και Γυναικολογία, Εντατική θεραπεία, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Καρδιοχειρουργική, Αναισθησιολογία.

Παθολογικός: Παθολογία, Ογκολογία, Ενδοκρινολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Ρευματολογία, Δερματολογία. Ειδικότερα:

Ιατρικές ειδικότητες

Αγγειοχειρουργός– Αγγειολόγος, Αθλητίατρος, Αιματολόγος, Αλλεργιολόγος, Αναισθησιολόγος, Γαστρεντερολόγος, Γενικός Γιατρός, Γενικός Χειρουργός, Γιατρός Υπερβαρικής- Καταδυτικής Ιατρικής, Γυναικολόγος– Μαιευτήρας, Δερματολόγος– Αφροδισιολόγος, Διαβητολόγος, Διαιτολόγος– Διατροφολόγος, Ενδοκρινολόγος, Ηπατολόγος, Καρδιολόγος, Καρδιοχειρουργός, Μαστολόγος, Νευρολόγος, Νευροχειρουργός, Νευροψυχολόγος, Νεφρολόγος, Ογκολόγος, Ορθοπεδικός- Ορθοπεδικός Χειρουργός, Ουρολόγος– Ανδρολόγος, Οφθαλμίατρος, Παθολόγος, Παιδίατρος, Πλαστικός Χειρουργός, Πνευμονολόγος– Φυματιολόγος, Ρευματολόγος, Χειρουργός Στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής, Ψυχίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ), Ιατρός της εργασίας, Κοινωνική ιατρική, Ιατροδικαστική, Χειρουργική παίδων, Παθολογοανατόμος.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ