Το Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων (ανδρών – γυναικών) για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων (90% με εξετάσεις και 10% χωρίς εξετάσεις) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ii) υποψήφιων για κατάταξη-πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία, σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις».

Συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ή και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 της ενότητας Α ́ του Κεφαλαίου V «Προκαταρκτικές Εξετάσεις» της (ζ) προκήρυξης.

2. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ’ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη ημέρα (τεστ γνωστικών ικανοτήτων/προσωπικότητας) και τη δεύτερη ημέρα (προφορική συνέντευξη) των ψυχομετρικών τους εξετάσεων, ως ορίζονται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Α ́, να παρουσιαστούν στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές την 08:00 ́ ώρα.

3. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Α ́ και Β ́ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών με έδρα την Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη ημέρα (τεστ γνωστικών ικανοτήτων/προσωπικότητας) και τη δεύτερη ημέρα (προφορική συνέντευξη) των ψυχομετρικών τους εξετάσεων, ως ορίζονται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Β ́, να
παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326, την 08:00 ́ ώρα.

4. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από τις Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ ́ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Αθηνών, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Α ́, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα, την 08:00′ ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Αθηνών.

5. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από τις Α ́ και Β ́ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Θεσσαλονίκης, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Β ́, στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326, την 08:00 ́ ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Θεσσαλονίκης.

6. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, θα παρουσιαστούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο συνημμένο Παράρτημα Α ́, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό Δήμου Αχαρνών, την 08:00′ ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Αθήνας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ