: Στα εξετάστηκαν χθες οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ, των φετινών . Τι λέει η Μαθηματική εταιρία.

Τα σχόλια της Μαθηματικής εταιρίας

  • Τα ερωτήματα με σαφείς διατυπώσεις καλύπτουν το σύνολο της ύλης, ελέγχοντας και βασικές γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις.
  • Τα θέματα ήταν μέσα στο πλαίσιο του σχολικού βιβλίου.
  • Η κλιμάκωση ήταν επιτυχής ως προς τη δυσκολία με αποτέλεσμα να ενθαρρύνονται οι υποψήφιοι για τη διαπραγμάτευση και να δίνεται η ευκαιρία στους καλύτερα προετοιμασμένους να έχουν καλύτερες επιδόσεις.
  • Ο βαθμός δυσκολίας κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τα δυο προηγούμενα χρόνια.