: Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε πως θα γίνουν συμπληρωματικές εξετάσεις για υποψηφίους στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

H ανακοίνωση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση των (ΠΚΕ) των υποψηφίων για το διαγωνισμό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 14 Μαρ 2022 έως 15 Απρ 2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τη διεξαγωγή συμπληρωματικών ΠΚΕ από Τρίτη 3 Μαΐου έως Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 για τους υποψήφιους που είτε νόσησαν με COVID-19, είτε δεν συμμετείχαν στις ΠΚΕ, λόγω προβλημάτων που τεκμηριωμένα και βεβαιωμένα δεν μπόρεσαν να αποτραπούν.

Προς τούτο, αναρτάται κατάσταση υποψηφίων, το ημερολογιακό πρόγραμμα, καθώς και οδηγίες για την πρώτη ημέρα προσέλευσης τους.