: Συμπληρωματική κατανομή σπουδαστών που θα εισαχθούν στις ./Π-Μ
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Η απόφαση

Κατ’ εφαρμογι των διατάξεων ανωτέρω 1.α) σχετικού γνωρίζεται επιμέρους κατανομή θέσεων
υποψηφίων ΓΕ.Λ., οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-2020 στις  πανελλαδικές εξετάσεις
ημερησίων ΓΕ.Λ. α) με τους ορούς και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο
σύστημα), ι β) με τούς ορούς, τις προϋποθέσεις , την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν
το σχολικό έτος  2018-2019 (Παλαιό σύστημα) και το έτος 2022 υπέβαλαν εκ νέου
δελτίο χωρίς νέα εξέταση, ως κάτωθι: