: Συμπληρωματική κατανομή σπουδαστών/σπουδαστριών που θα στις Α.Ε.Ν./Π-Μ το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Η απόφαση

Συμπληρωματική κατανομή σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν./Π-Μ το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων ανωτέρω 1.α) σχετικού ορίζεται επιμέρους κατανομή θέσεων υποψηφίων
ΓΕ.Λ., οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-2020 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕ.Λ. α) με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα), ή β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και
το έτος 2022 υπέβαλαν εκ νέου χωρίς νέα εξέταση, ως κάτωθι.