: Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί και οι πανεπιστημιακοί που εκτιμούν ότι  το μάθημα των αναμένεται να προκαλέσει βαθμολογική «σφαγή» σε αρκετούς υποψηφίους στις .

Το πρόβλημα , σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, έγκειται στο ότι η εισαγωγή αυτή είναι πλήρης ονομάτων, ιστορικών περιόδων, συγκεκριμένων ημερομηνιών και υπεραναλυτικών πληροφοριών οδηγώντας τους υποψηφίους των εξετάσεων στην αποστήθιση δυσνόητων εννοιών, οι οποίες, όπως λένε εκπαιδευτικοί, μετατρέπουν την πρώτη χρονιά μετά την καραντίνα σε εξεταστικό «εφιάλτη».

: Τι προηγήθηκε με τα Λατινικά

Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές που σχεδιάζουν τα νέα προγράμματα σπουδών των Λατινικών είχαν συναινέσει στο να προστεθεί η συγκεκριμένη εισαγωγή στο σχολικό βιβλίο κατά την περυσινή μεταβατική εφαρμογή του στη Β’ Λυκείου, δίνοντας, ωστόσο, σαφή οδηγία για απλή ανάγνωσή της μέσα στην τάξη και για πρόσκληση των μαθητών να εντρυφήσουν στα Λατινικά μέσα από έρευνες, αναζήτηση πηγών κ.ο.κ.

Εν τούτοις, φέτος η πιθανότητα ανισοτήτων (ένας μαθητής σε μια ακριτική περιοχή μπορεί να μην έχει την ίδια δυνατότητα ελέγχου πηγών ή διαδικτυακής έρευνας με έναν μαθητή των αστικών κέντρων), απομάκρυνε τη δυνατότητα συνεργασιών ή έρευνας. Εμεινε όμως η… 15σέλιδη εισαγωγή, όπως και πολλά νέα κεφάλαια ύλης.

Ετσι, τα Λατινικά, από ένα «εύκολο» μάθημα, φέτος αποτελεί ένα πολύ απαιτητικό πεδίο για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών στις  .

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ