: Ενδεικτικές απαντήσεις-λύσεις των για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» των ΕΠΑ.Λ.

Οι απαντήσεις – λύσεις συντάχθηκαν  απο την επιστημονική ομάδα της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΗΕ) τον επίσημο και καθ ύλην αρμόδιο φορέα σχετικά με τα μαθήματα της ειδικότητας των ηλεκτρολόγων των επαγγελματικών λυκείων.

Οι απαντήσεις για το μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές