: Με εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας, ορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Η εγκύκλιος

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της με αριθμ. Φ.251/64572/Α5/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2363 Β’) με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των , γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19.», για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή των υποψηφίων στα , ισχύουν:

α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη χρήση τους,

β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και ανακοινώνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

Για τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην κατηγορία «Αθλητισμός & COVID 19»

Πανελλήνιες 2021 – self test: Πότε πρέπει να κάνουν το πρώτο τεστ οι υποψήφιοι

Πανελλήνιες 2021: Ποιές σχολές θα δουν τις βάσεις τους να «εκτοξεύονται»

Πανελλήνιες 2021: Τρόπος διεξαγωγής γραπτών ή προφορικών και οδηγίες για τα self test