: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν υποψήφιοι των Πανελληνίων με το παλαιό σύστημα για τον αριθμό των εισακτέων που καθόρισε το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2020 –

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι του 3ου Επιστημονικού Πεδίου με το Παλαιό Σύστημα Εξετάσεων ζητούν να ακυρωθούν οι Αποφάσεις της Υπουργού Νίκης Κεραμέως, οι οποίες τους αποδίδουν ποσοστό 9,51% των θέσεων εισακτέων στο σύνολο των υποψηφίων ημερησίων ΓΕΛ. Όπως υποστηρίζουν, ο καθορισμός του ποσοστού αυτού βασίστηκε σε μια αντισυνταγματική διάταξη του πρόσφατου Ν. 4635/2019, η οποία παραβιάζει την αρχή της ισότητας και την αρχή της αξιοκρατίας, σύμφωνα με το tvxs.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 9,51% προκύπτει από τη σχέση του αριθμού των Αιτήσεων-Δηλώσεων Συμμετοχής των υποψηφίων με το Παλαιό και με το Νέο Σύστημα, δηλαδή με βάση αριθμητικό κριτήριο, χωρίς αξιολογική κρίση των υποψηφίων που απλώς δηλώνουν συμμετοχή με το Παλαιό ή με το Νέο Σύστημα χωρίς καν να απαιτείται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας την οποία επικαλούνται οι υποψήφιοι, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τις αρχές της ισότητας – ίσων ευκαιριών και της αξιοκρατίας.

Η Νομολογία του ΣτΕ

Σύμφωνα με τη νομολογία, το ΣτΕ έχει κρίνει ότι: “Ένα σύστημα εισαγωγής, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι παράλληλα με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται, υποβαλλόμενοι σε δοκιμασία εξετάσεων και βαθμολόγηση, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι συμβατό προς τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, εφ’ όσον τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι εφ’ όσον οι υποψήφιοι εξετάζονται μόνο ως προς την ικανότητά τους σε μαθήματα και δεξιότητες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος ή της σχολής, όπου επιθυμεί καθένας να εισαχθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλης φύσεως κριτήρια, μη ακαδημαϊκά.”

Στο πλαίστιο της σχετικής πρωτοβουλίας έχει συσταθεί Πρωτοβουλία Υποψηφίω Παλαιού Συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, υπό την ασφυκτική πίεση της επικείμενης, πριν από τα τέλη Αυγούστου, Ανακοίνωσης των Εισακτέων και συντόνισε μια μεγάλη ομάδα υποψηφίων για τη σχετική προσφυγή. Παράλληλα έχει υποβληθεί αίτημα ακρόασης από την Υπουργό Παιδείας και έχει κατατεθεί αίτηση Αίτηση Διοικητικής Αναστολής Εκτέλεσης των Αποφάσεών που προσβλήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.