: Διάταξη του ορίζει την εισαγωγή -που προέρχονται από πληγείσες περιοχές- στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ευνοϊκότερους όρους.

Οι μαθητές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τις πλημμύρες θα εισέλθουν στις σχολές τους με χαμηλότερη βάση και ως υπεράριθμοι.

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσαι τη σχετική διάταξη η οποία ορίζει το ειδικό ποσοστό που θα αποδίδεται βάσει του ποσοστού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία και το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 2% του αριθμού , τη δυνατότητα υπαγωγής τους στο ειδικό ποσοστό, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αλλά και τη διαδικασία επιλογής τους.

«Ως προϋπόθεση για την επιλογή τους, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης του τους δελτίου και κατά φθίνουσα σειρά , είναι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που επέτυχε ο τελευταίος επιτυχών στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος καθώς και η ύπαρξη σχετικής απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας», αναφέρει η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Παιδείας.