: Συμμετοχή ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στις Σχολικού Έτους 2017 – 2018 – Σε σχέση με τη συμμετοχή των αναπληρωτών 2014-2020 ως επιτηρητών ή/και ως εξεταστών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ