ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ : Νέα υπουργική απόφαση φέρεται να σηματοδοτεί αλλαγές στην επιλογή των που διεξάγονται οι . Τρεις βασικές αλλαγές για την επιλογή των εξεταστικών κέντρων που θα ισχύσουν από φέτος κατά τη , φέρεται να έχει υπογράψει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται λοιπόν μέχρι στιγμής: Οι διεξάγονται μετά τη λήξη των του Β’ Τετραμήνου σε εξεταστικά κέντρα, δηλαδή στα Γενικά Λύκεια. Όπου ωστόσο αυτό κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το news247.gr.

Μέχρι τις περσινές , εξεταστικά κέντρα ορίζονταν μόνον σχολικά συγκροτήματα, στα οποία στεγάζονταν Γενικά Λύκεια.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στα εξεταστικά κέντρα που πλέον ορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ενώ μέχρι τις περσινές εξετάσεις τα Εξεταστικά Κέντρα ορίζονταν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τέλος, μετά την έκδοση της υπουργικής Απόφασης που καθορίζονται τα εξεταστικά Κέντρα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

Μέχρι τις περσινές , κάτι τέτοιο δεν προβλέπονταν από τη σχετική με τις Πανελλαδικές υπουργική απόφαση.