: Αντίστροφα μετρούν χιλιάδες υποψήφιοι των καθώς σε ένα μήνα περίπου θα κληθούν να δώσουν για την είσοδό της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια μέρα με τη λήξη των , στις 19 Ιουνίου, ξεκινούν οι πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 29 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας θα πρέπει να προσκομίσουν δύο μικρές φωτογραφίες, βεβαίωσεις από νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και το από το Λύκειο και την ταυτότητα του.

Σε περίπτωση που οι ειδικές εξετάσεις συμπίπτουν με εξέταση ειδικού μαθήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την οικεία Επιτροπή αλλαγή της ημέρας εξέτασης των πρακτικών εξετάσεων.